شیرینی توکلی تبریزی
تولیدکننده کیک و شیرینی های سنتی

blank

به نام خدا

معرفی و تاریخچه

در سال۱۳۲۱ آقای توکلی تبریزی قنادی توکلی تبریزی را واقع در خیابان امیریه ( ولیعصر ) تهران دایر می کند.

این قنادی تا سال ۱۳۷۳ مشغول به کار بوده و از این سال به بعد با همین نام در شهرک اکباتان تهران تا سال ۱۳۸۳ به کار خود ادامه می دهد

در سال  ۱۳۸۳ فکر تاسیس یک تولیدی کیک و شیرینی و کلوچه در ذهن پسرآقای توکلی نقش میبندد و بدین ترتیب تولیدی شیرینی توکلی تبریزی شکل می گیرد.

این مجموعه زیر نظر سازمان غذا دارو و وزارت صنعت و معدن میباشد که روزانه به صورت انبوه و صنعتی مشغول به تولید کیک و شیرینی میباشد .

فرآیند

کارایی بیشتر و بهبود عملکرد در یک تولیدی یکی از نیازهای اساسی است ، نیازی که جهت پاسخگویی به آن ، واحد های صنفی گوناگونی در تلاشند زیرا این مهم باعث یکپارچگی بیشتر مجموعه و در نتیجه افزایش کارایی و رضایتمندی خواهد بود .

برای دستیابی به کارایی بیشتر باید با نیاز سنجی ، بهره برداری درست از تجهیزات ، منابع انسانی کارآمد ،برنامه ریزی درست برای تولید و زیر نظر داشتن فرآیند های درست مالی و در نتیجه همه ی این موارد به این مهم  دست یافت .

در این مجموعه رعایت قوانین و مقررات و ایمنی و بهداشتی در اولویت است.

فرایند تولید در این مجموعه به صورت زیر میباشد :

  • نیاز سنجی و تهیه مواد اولیه توسط متخصصین این حرفه
  • بهره برداری و نت تجهییزات
  • استفاده از منابع انسانی متخصص
  • برنامه ریزی تولید
  • فرآیند های مالی
  • فروش
  • رضایتمندی مشتری
blank